Pekelský Důl

Pekelský Důl leží asi 1,5 km severně od města Česká Kamenice při silnici vedoucí do obce Kunratice. Založen byl patrně někdy na počátku 19. století na městských pozemcích, kde do té doby stával pouze mlýn, a proto byl vždy považován za předměstí České Kamenice.

Poprvé je o něm zmínka v roce 1825, kdy měl 21 domů a 91 obyvatel. Do roku 1930 se počet domů zvýšil na 41 a počet obyvatel dosáhl 252. Osada se původně nazývala „Hollegrund“ a český název dostala až v červnu 1924. Po 2. světové válce se počet obyvatel snížil asi na polovinu a v roce 2011 tu trvale žilo 75 obyvatel.

U potoka na kraji osady je stejnojmenná přírodní rezervace. Tato rezervace leží přímo mezi domky na okraji osady na území CHKO Labské pískovce a byla vyhlášena v roce 1997 kvůli ochraně pozoruhodné vlhké louky. Jelikož tato louka nebyla nikdy hnojena ani rozorána, vyskytuje se na ní velké množství rostlin, citlivých na chemické látky, které se na běžných květnatých loukách nevyskytují. Ze známějších druhů zde roste například prstnatec májový, kozlík dvoudomý, kuklík potoční, prvosenka vyšší, suchopýr širolistý, ostřice prosová a další ohrožené druhy. Pozoruhodný je také výskyt vlhkomilných mechorostů, z nichž některé jsou rovněž ohrožené. Pro zachování vzácných rostlin se louka musí pravidelně sekat.

Zdroj: http://www.luzicke-hory.cz