Člověk míní a … mění

Sešlo se nám několik měsíců a my bychom měli radostně jásat, že máme naše „vysněné“ kontejnery na tříděný odpad. Leč bohužel.

Vzhledem k událostem ve světě a ve městě, jsme díky velmi intenzivnímu osobnímu úsilí nejmenovaných místních osadníků, chvála jim, dokázali pouze vyčerpat Technickému zařízení města Česká Kamenice jejich poslední železnou zásobu černých kontejnerů. Kontejnery byly označeny příslušnými samolepkami a odlišeny tak pro správný typ tříděného odpadu k uložení. Nyní tedy máme k dispozici kontejner na plasty a papír. Ještě nám schází slíbený kontejner na sklo.

Jakmile to možnosti a finanční rozpočet města (potažmo Technických služeb města) dovolí, budou kontejnery na tříděný odpad kompletní.

V tuto chvíli již není možné ukládat jakýkoliv odpad na původní „klecové“ místo. Místo bude dodatečně označeno informační tabulkou o zákazu ukládání odpadu a pokutě za porušení.