Vítejte u nás!

Člověk míní a … mění

Sešlo se nám několik měsíců a my bychom měli radostně jásat, že máme naše „vysněné“ kontejnery na tříděný odpad. Leč bohužel. Vzhledem k událostem ve světě a ve městě, jsme díky velmi intenzivnímu osobnímu úsilí nejmenovaných místních osadníků, chvála jim, dokázali pouze vyčerpat Technickému zařízení města Česká Kamenice jejich poslední železnou zásobu černých kontejnerů. Kontejnery […]

Za osadu nejen krásnější!

Rozmohl se nám tu takový nešvar, kdy do klece na tříděný odpad v místní části Pekelský Důl pravidelně přistává i velkoobjemový odpad, který tam nepatří nejen pro svou velikost, ale i povahu. Ve spolupráci s Technickými službami města Česká Kamenice jsme se dohodli na zrušení tohoto nevzhledného klecového místa, které bude plnohodnotně nahrazeno nádobami na […]

Představujeme naše plány městu

Dne 13. 2. 2020 jsme se setkali s panem starostou, abychom si sdělili naše představy o vzájemné spolupráci a zároveň i obdrželi informace na naše dotazy. V oblasti zřízení nového vodovodu v místní části Pekelský Důl proběhlo dotazníkové šetření, ze kterého vyplynul téměř 100% zájem obyvatel této místní části. Z počtu 21 ks odevzdaných dotazníků […]

Setkání členů osadního výboru

Dne 9.11.2019 jsme se sešli, abychom si připravili společné aktivity pro příští rok, kterými bychom se chtěli aktivně zabývat. Kromě standardního „problému“ nalézt nejvhodnější místo na setkávání se všemi „osadníky“, jsme našli především společnou potřebu v úpravě sjízdnosti (využívání) cesty spojující obě místní části. Dále v zajištění veřejného osvětlení v části Filipov či vybudování vodovodu […]

Dotazníky

Dnes byly osobně doručovány dotazníky pro zjištění zájmu o zřízení nového vodovodu v Pekelském Dole. Prosíme o dodržení termínu k jeho odevzdání nejpozději do 1.11.2019. Vyplněné dotazníky můžete zanechat i u členů Osadního výboru. Na členy Osadního výboru se můžete obrátit i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nejen této záležitosti.

Vodovod v Pekelském Dole

Dne 25.9.2019 se uskutečnila informační schůzka se zástupci města Česká Kamenice, na kterou byli pozváni všichni občané a rekreanti z místní části Pekelský Důl. Účast byla hojná, neboť kvalita a dostupnost vody v této místní části není plně dostačující, a diskuse byla velmi rozmanitá a bujará. Po odbourání počátečních obav, že stávající nevyhovující vodovod bude […]

Zřízení osadního výboru

Dne 11.9.2019 byl zastupitelstvem města Česká Kamenice zřízen tříčlenný Osadní výbor Filipov a Pekelský Důl dle předloženého návrhu občanů obou místních částí. Oboustranným zájmem je přispívat ke spokojenosti obyvatel obou okrajových částí města Česká Kamenice. Všichni obyvatelé těchto místních částí mohou podávat podněty a náměty k jakémukoliv zlepšení např. ve fungování služeb města, péče o […]