Člověk míní a … mění

Sešlo se nám několik měsíců a my bychom měli radostně jásat, že máme naše „vysněné“ kontejnery na tříděný odpad. Leč bohužel. Vzhledem k událostem ve světě a ve městě, jsme díky velmi intenzivnímu osobnímu úsilí nejmenovaných místních osadníků, chvála jim, dokázali pouze vyčerpat Technickému zařízení města Česká Kamenice jejich poslední železnou zásobu černých kontejnerů. Kontejnery […]

Za osadu nejen krásnější!

Rozmohl se nám tu takový nešvar, kdy do klece na tříděný odpad v místní části Pekelský Důl pravidelně přistává i velkoobjemový odpad, který tam nepatří nejen pro svou velikost, ale i povahu. Ve spolupráci s Technickými službami města Česká Kamenice jsme se dohodli na zrušení tohoto nevzhledného klecového místa, které bude plnohodnotně nahrazeno nádobami na […]