Setkání členů osadního výboru

Dne 9.11.2019 jsme se sešli, abychom si připravili společné aktivity pro příští rok, kterými bychom se chtěli aktivně zabývat.

Kromě standardního „problému“ nalézt nejvhodnější místo na setkávání se všemi „osadníky“, jsme našli především společnou potřebu v úpravě sjízdnosti (využívání) cesty spojující obě místní části. Dále v zajištění veřejného osvětlení v části Filipov či vybudování vodovodu v Pekelském Dole.

Před samotným předložením těchto smělých plánů Radě města Česká Kamenice bychom velice rádi vše prodiskutovali i s našimi osadníky. Jelikož zpravidla dochází k individuálním setkáváním v soukromých objektech a toto soukromí samozřejmě nechceme nijak narušit „nájezdem“ cizích osadníků ze sousedství, domluvili jsme se, že uskutečníme vždy nějaké setkání na veřejném místě.

První takovéto veřejné setkání bychom rádi uskutečnili v sobotu 7.12.2019. Čas a přesné místo ještě upřesníme, neboť je třeba zjistit, zda ve spřátelené obci v tento den nebude probíhat nějaká kulturní akce.

Ať tak či tak, budeme se na Vás těšit!