Dotazníky

Dnes byly osobně doručovány dotazníky pro zjištění zájmu o zřízení nového vodovodu v Pekelském Dole.

Prosíme o dodržení termínu k jeho odevzdání nejpozději do 1.11.2019. Vyplněné dotazníky můžete zanechat i u členů Osadního výboru.

Na členy Osadního výboru se můžete obrátit i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nejen této záležitosti.