Představujeme naše plány městu

Dne 13. 2. 2020 jsme se setkali s panem starostou, abychom si sdělili naše představy o vzájemné spolupráci a zároveň i obdrželi informace na naše dotazy. V oblasti zřízení nového vodovodu v místní části Pekelský Důl proběhlo dotazníkové šetření, ze kterého vyplynul téměř 100% zájem obyvatel této místní části. Z počtu 21 ks odevzdaných dotazníků […]

Setkání členů osadního výboru

Dne 9.11.2019 jsme se sešli, abychom si připravili společné aktivity pro příští rok, kterými bychom se chtěli aktivně zabývat. Kromě standardního „problému“ nalézt nejvhodnější místo na setkávání se všemi „osadníky“, jsme našli především společnou potřebu v úpravě sjízdnosti (využívání) cesty spojující obě místní části. Dále v zajištění veřejného osvětlení v části Filipov či vybudování vodovodu […]

Zřízení osadního výboru

Dne 11.9.2019 byl zastupitelstvem města Česká Kamenice zřízen tříčlenný Osadní výbor Filipov a Pekelský Důl dle předloženého návrhu občanů obou místních částí. Oboustranným zájmem je přispívat ke spokojenosti obyvatel obou okrajových částí města Česká Kamenice. Všichni obyvatelé těchto místních částí mohou podávat podněty a náměty k jakémukoliv zlepšení např. ve fungování služeb města, péče o […]