Zřízení osadního výboru

Dne 11.9.2019 byl zastupitelstvem města Česká Kamenice zřízen tříčlenný Osadní výbor Filipov a Pekelský Důl dle předloženého návrhu občanů obou místních částí.

Oboustranným zájmem je přispívat ke spokojenosti obyvatel obou okrajových částí města Česká Kamenice.

Všichni obyvatelé těchto místních částí mohou podávat podněty a náměty k jakémukoliv zlepšení např. ve fungování služeb města, péče o komunikace či pozemky, ale zejména o místní obyvatele. Veškeré náměty, podněty, požadavky či stížnosti budou předkládány zastupitelstvu města k projednání a řešení.

Zastupitelstvo města Česká Kamenice i nově zvolení členové Osadního výboru věří ve vzájemnou a úspěšnou spolupráci.