Vodovod v Pekelském Dole

Dne 25.9.2019 se uskutečnila informační schůzka se zástupci města Česká Kamenice, na kterou byli pozváni všichni občané a rekreanti z místní části Pekelský Důl.

Účast byla hojná, neboť kvalita a dostupnost vody v této místní části není plně dostačující, a diskuse byla velmi rozmanitá a bujará.

Po odbourání počátečních obav, že stávající nevyhovující vodovod bude zrušen, se plynule přešlo k možným návrhům řešení, jak v Pekelském Dole zajistit kvalitní pitnou vodu, a to všem jeho obyvatelům (trvale hlášeným i chalupářům).

Jedním z možných řešení splňující i podmínku, že pitná voda bude dostupná úplně všem, je vybudování zcela nového vodovodního řadu. Pro tuto variantu bude město zpracovávat studii proveditelnosti, nejen kvůli zjištění celkových nákladů technického řešení (a potažmo i budoucích nákladů pro jednotlivé obyvatele), ale především pro možnost podání žádosti o dotaci. Každému bude doručen dotazník pro zjištění zájmu ohledně napojení na nový vodovod.

Po vyhodnocení dotazníkového šetření bude následovat další informační schůzka.