Dotazníky

Dnes byly osobně doručovány dotazníky pro zjištění zájmu o zřízení nového vodovodu v Pekelském Dole. Prosíme o dodržení termínu k jeho odevzdání nejpozději do 1.11.2019. Vyplněné dotazníky můžete zanechat i u členů Osadního výboru. Na členy Osadního výboru se můžete obrátit i v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nejen této záležitosti.

Vodovod v Pekelském Dole

Dne 25.9.2019 se uskutečnila informační schůzka se zástupci města Česká Kamenice, na kterou byli pozváni všichni občané a rekreanti z místní části Pekelský Důl. Účast byla hojná, neboť kvalita a dostupnost vody v této místní části není plně dostačující, a diskuse byla velmi rozmanitá a bujará. Po odbourání počátečních obav, že stávající nevyhovující vodovod bude […]